Yhteenveto / Sammanfattning / Summary

Yhteenveto pro gradu -tutkielmasta, Helsingin yliopisto, Kotimaisen kirjallisuuden laitos

Finnish version:

Tove Jansson on toiminut laajalla alueella: kuvataiteilijana, lasten- ja aikuistenkirjailijana. Jansson on ollut uusiutumiskykyinen. Huolimatta tunnustetusta asemastaan lastenkirjailijana, hän on kokeillut eri kirjoittamisen muotoja. Aikuistenkirjat ovat vain osa hänen kirjailijantoimintaansa, mutta ne ovat merkinneet aikaisempien teemojen syventymistä ja uusien aiheiden mukaantuloa. Aikuistenkirjojen suoruus on johtanut todellisuuden konkreettisempaan kuvaukseen. Lasten- ja aikuistenkirjoilla on vankat yhtymäkohdat. Aikuistenkirjailijana Jansson on kuitenkin vakavampi ja pessimistisempi, vaikka kuoleman ja yksinäisyyden kuvauksilla on pohjansa jo muumikirjoissa.

Tove Janssonille on kirjailijana tärkeää oman tuotannon erittely ja tietoisuus kirjoittamisestaan. Tämän hän on osoittanut kirjeissään syventymällä avoimesti kirjojensa usein tiedostamattomaankin taustaan, joka kertoo vakavasta suhtautumisesta kirjoitustyöhön.

Lähteistä mainittakoon julkaisemattomat käsikirjoitukset, Tove Janssonin kirjeet tekijälle, artikkelit suomalaisessa, ruotsalaisessa ja amerikkalaisessa lehdistössä.

Sammanfattning av Pro gradu (laudatur) vid Helsingfors universitet

Swedish version

Tove Janson var verksam i många områden: som målare, som samhällskritisk tecknare, som författare för barn och vuxna. Jansson har kunnat förnya sig. Trots sin ställning som erkänd barnboksförfattare har hon varit redo för att utforska olika former av skrivandet. Hennes böcker för vuxna är bara en del av hennes verksamhet som författare, men de har inneburit fördjupandet och förnyelse när det gäller nya teman. Vuxenböcker är rakare och verkligheten beskrivs mer konkret. Barnböcker och vuxenböcker är djupt sammankopplade. Som en författare för vuxna har Jansson dock en mer serös och pessimistisk inställning, fast beskrivning om döden och ensamheten har sin grund redan i muminböckerna.
För Tove Jansson var det viktigt att analysera egen verksamhet och att vara medveten om skrivandet. I sina brev till mig har hon öppet fördjupat sig in i det omedvetna, som berättar om hennes seriös inställning till sitt arbete som författare.
Av källor kan nämnas opublicerade manuskript, brev från Tove Jansson till Ilkka Jauramo, artiklar i finsk, svensk och amerikansk press.

 

Sisällys / Innehåll / Contents

1. Kirjalliset lähtökohdat: – Lastenkirjoista psykoanalyysiin, Tove Janssonin kirjallisista vaikutteista

2. Lastenkirjoista aikuistenkirjoihin: Miksi ja mistä Tove Jansson kirjoittaa, Luomistyö vaatii jännitteen, Aikuistenkirjailijan lähtökohdat

3. Bildhuggarens dotter, Lyssnerskan, Sommarboken, Solstaden: – Teosten tekstilähtöistä analysointia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. Litterära utgångspunkter: Från barnböcker till psykoanalys, Om Tove Janssons litterära influencer.

2. Från barnböcker till vuxenböcker: Varför och om vad Tove Jansson skriver, Skapandet kräver spänning, Utgångdpunkter för skrivandet till vuxna.

3.  Textbaserad analys av de första fyra böckerna

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –